HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ STAPHONE

Thang cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm Thang cáp 200x100, sơn tĩnh điện, tôn dày 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm
Dây cáp âm thanh ALANTEK 16AWG, 1 Pair (301-CI9501-0500) Dây cáp âm thanh ALANTEK 16AWG, 1 Pair (301-CI9501-0500)
Hộp cáp điện thoại 10 đôi POSTEF HC2TM | Hộp đấu dây MDF-IDF 10x2, 10P Hộp cáp điện thoại 10 đôi POSTEF HC2TM | Hộp đấu dây MDF-IDF 10x2, 10P
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D120 (120x30) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D120 (120x30)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D90 (90x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D90 (90x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D70 (70x15) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D70 (70x15)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D50 (50x13) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D50 (50x13)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D30 (30x8) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D30 (30x8)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D80 (80x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D80 (80x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D60 (60x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D60 (60x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D40 (40x16) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D40 (40x16)
Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại PCM 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại PCM 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại Z43 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại Z43 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5 Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5
Cáp điện thoại 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5 Cáp điện thoại 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5
Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại SINO 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại PCM 20 đôi | 20x2 Cáp điện thoại PCM 20 đôi | 20x2
Cáp điện thoại Z43 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại Z43 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 Cáp điện thoại SINO 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5