Cáp điện thoại VINACAP 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5

Thương hiệu : VINACAP

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi VINACAP – Tập đoàn VNPT

( 1 cuộn tiêu chuẩn = 1,000m hoặc có thể cắt theo số lượng yêu cầu )