Cáp điện thoại SINO 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại SINO 10 đôi |10x2x0.5 | 10P-0.5 | 1/0.5mm x 10P, loại cáp mềm sử dụng trong nhà
- Loại dây: 1/0.5mm x 10P
- Số sợi / đường kính: 1/0.5mm
- Bề dày lớp cách điện: 0.3mm
- Bề dày vỏ bọc PVC: 0.6mm
- Đường kính tổng: 7.0mm
- Cân nặng tương đối: 70kg/km