Tủ đấu dây điện thoại

Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi | POSTEF PO-10 Phiến đấu dây điện thoại 10 đôi | POSTEF PO-10
Phiến đấu dây KRONE 10 đôi | KRONE 6089 1 121-02 | KH23 (Chính hãng) Phiến đấu dây KRONE 10 đôi | KRONE 6089 1 121-02 | KH23 (Chính hãng)
Phiến đấu dây điện thoại Krone 10 đôi | Krone LSA-Plus 10 Pair Phiến đấu dây điện thoại Krone 10 đôi | Krone LSA-Plus 10 Pair
Giá đấu dây MDF Rack 150 đôi | Đế inox gắn 15 phiến Krone BMF 19”-3U 15 way Giá đấu dây MDF Rack 150 đôi | Đế inox gắn 15 phiến Krone BMF 19”-3U 15 way
Tủ cáp điện thoại 1200 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 1200x2, 1200P Tủ cáp điện thoại 1200 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 1200x2, 1200P
Tủ cáp điện thoại 1000 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 1000x2, 1000P Tủ cáp điện thoại 1000 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 1000x2, 1000P
Tủ cáp điện thoại 800 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 800x2, 800P Tủ cáp điện thoại 800 đôi POSTEF KP1200 | Tủ đấu dây MDF 800x2, 800P
Tủ cáp điện thoại 600 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 600x2, 600P Tủ cáp điện thoại 600 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 600x2, 600P
Tủ cáp điện thoại 500 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 500x2, 500P Tủ cáp điện thoại 500 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 500x2, 500P
Tủ cáp điện thoại 400 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 400x2, 400P Tủ cáp điện thoại 400 đôi POSTEF KP600 | Tủ đấu dây MDF 400x2, 400P
Tủ cáp điện thoại 300 đôi POSTEF KP300 | Tủ đấu dây MDF 300x2, 300P Tủ cáp điện thoại 300 đôi POSTEF KP300 | Tủ đấu dây MDF 300x2, 300P
Tủ cáp điện thoại 250 đôi POSTEF KP300 | Tủ đấu dây MDF 250x2, 250P Tủ cáp điện thoại 250 đôi POSTEF KP300 | Tủ đấu dây MDF 250x2, 250P