Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5

Thương hiệu : VINACAP

Liên hệ: 0974.002.002

Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 sử dụng trong nhà, có dầu chống ẩm, có bọc bạc chống nhiễu, dài 200m/cuộn. Sản xuất bởi Công ty Viễn thông điện tử VINACAP