Phụ kiện mạng điện thoại

Đế inox cài phiến 150 đôi, Khung giá MDF/BMF Rack 19 Đế inox cài phiến 150 đôi, Khung giá MDF/BMF Rack 19
Đế inox cài phiến 300 đôi, chân đế inox gắn phiến 300x2 (30 phiến) Đế inox cài phiến 300 đôi, chân đế inox gắn phiến 300x2 (30 phiến)
Đế inox cài phiến 200 đôi, chân đế inox gắn phiến 200x2 (20 phiến) Đế inox cài phiến 200 đôi, chân đế inox gắn phiến 200x2 (20 phiến)
Đế inox cài phiến 100 đôi, chân đế inox gắn phiến 100x2 (10 phiến) Đế inox cài phiến 100 đôi, chân đế inox gắn phiến 100x2 (10 phiến)
Đế inox cài phiến 50 đôi, chân đế inox gắn phiến 50x2 (5 phiến) Đế inox cài phiến 50 đôi, chân đế inox gắn phiến 50x2 (5 phiến)
Đế inox cài phiến 30 đôi, chân đế inox gắn phiến 30x2 ( phiến) Đế inox cài phiến 30 đôi, chân đế inox gắn phiến 30x2 ( phiến)
Đế inox cài phiến 20 đôi, chân đế inox gắn phiến 20x2 (2 phiến) Đế inox cài phiến 20 đôi, chân đế inox gắn phiến 20x2 (2 phiến)
Đế inox cài phiến 10 đôi, chân đế inox gắn phiến 10x2 (1 phiến) Đế inox cài phiến 10 đôi, chân đế inox gắn phiến 10x2 (1 phiến)
Tủ đấu dây POSTEF KP1200 Tủ đấu dây POSTEF KP1200
Liên hệ: 0974.002.002
Tủ đấu dây POSTEF KP600 Tủ đấu dây POSTEF KP600
Liên hệ: 0974.002.002
Tủ đấu dây POSTEF KP300 Tủ đấu dây POSTEF KP300
Liên hệ: 0974.002.002
Tủ đấu dây POSTEF KP200 Tủ đấu dây POSTEF KP200
Liên hệ: 0974.002.002