Dây điện thoại Z43 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 | 4 lõi | JF 4x1

Thương hiệu : Z43 - Bộ Quốc Phòng

Liên hệ: 0974.002.002

Dây điện thoại 2 đôi, 4 lõi, 2x2x0.5, có dầu chống ẩm, bọc bạc chống nhiễu, sử dụng trong nhà hoặc chôn ngầm, dài 200m/cuộn. Hãng sản xuât: Công ty TNHH Một thành viên 43 (Z43) - Bộ Quốc Phòng