Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5 | 1/0.5mm x 30P, loại cáp mềm sử dụng trong nhà
- Loại dây: 1/0.5mm x 30P
- Số sợi / đường kính: 1/0.5mm
- Bề dày lớp cách điện: 0.3mm
- Bề dày vỏ bọc PVC: 0.8mm
- Đường kính tổng: 12.8mm
- Cân nặng tương đối: 230kg/km