Phụ kiện mạng Lan

Hạt bấm mạng RJ45 Cat5e ALANTEK 302-20300E-0050 Hạt bấm mạng RJ45 Cat5e ALANTEK 302-20300E-0050
Hạt bấm mạng RJ45 Cat6 ALANTEK 302-203006-0050 Hạt bấm mạng RJ45 Cat6 ALANTEK 302-203006-0050
Dây rút, dây thít nhựa có bảng ghi chú đánh dấu dây cáp Dây rút, dây thít nhựa có bảng ghi chú đánh dấu dây cáp
LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45 LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45
LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45 LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45
Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 100 Pair, LS-110WB-UC5E-100P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 100 Pair, LS-110WB-UC5E-100P-W/O
Đế nổi AMP chữ nhật Đế nổi AMP chữ nhật
Liên hệ: 0974.002.002
Mặt ổ cắm 2 Port COMMSCOPE 272368-2 Mặt ổ cắm 2 Port COMMSCOPE 272368-2
Mặt ổ cắm 1 Port COMMSCOPE 272368-1 Mặt ổ cắm 1 Port COMMSCOPE 272368-1