Dây rút, dây thít nhựa có bảng ghi chú đánh dấu dây cáp

Thương hiệu : TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0974.002.002

Dây rút, dây thít nhựa ghi chú dùng để đánh dấu các chi tiết, dây cáp mạng, dây cáp điện thoại, dây cáp điện…

- Kích thước dây: 3x100mm màu trắng

- Kích thước bảng ghi: 13x20mm màu trắng

- Đóng gói: 100 cái/túi