Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair

Thương hiệu : COMMSCOPE

Liên hệ: 0974.002.002

Phiến đấu dây cáp mạng Cat5e - HIGHBAND Disconnect Module 25-Pair