Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi VINACAP – Tập đoàn VNPT ( 1 cuộn tiêu chuẩn = 1,000m hoặc có thể cắt theo số lượng yêu cầu )