Bộ chuyển đổi quang điện

Module quang Cisco GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver, MMF Module quang Cisco GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver, MMF
Module quang Cisco GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver, MMF/SMF Module quang Cisco GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver, MMF/SMF
Module quang Cisco MGBSX1 Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver Module quang Cisco MGBSX1 Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver
Module quang SFP 1000M, LC, Singlemode, 20KM PLANET MGB-LX Module quang SFP 1000M, LC, Singlemode, 20KM PLANET MGB-LX
Module quang SFP 1000M, LC, Multimode, 550M PLANET MGB-SX Module quang SFP 1000M, LC, Multimode, 550M PLANET MGB-SX
Bộ chuyển đổi quang điện PLANET GT-802S 1000M, Singlemode Bộ chuyển đổi quang điện PLANET GT-802S 1000M, Singlemode
Bộ chuyển đổi quang điện PLANET GT-802 1000M, Multimode 550M Bộ chuyển đổi quang điện PLANET GT-802 1000M, Multimode 550M
Module quang SFP 1.25Gbps, Multimode 550m, LC | OPTONE SFP-SX-MM-0205 Module quang SFP 1.25Gbps, Multimode 550m, LC | OPTONE SFP-SX-MM-0205
Module quang SFP 1.25Gbps, Singlemode 20km, LC | OPTONE SFP-LX-SM-0220 Module quang SFP 1.25Gbps, Singlemode 20km, LC | OPTONE SFP-LX-SM-0220