Module quang Cisco GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver, MMF

Thương hiệu : CISCO

Liên hệ: 0974.002.002

Module quang SFP Cisco GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM