Module quang Cisco GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver, MMF/SMF

Thương hiệu : CISCO

Liên hệ: 0974.002.002

Module quang SFP Cisco GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm,DOM