Cáp điện thoại Z43 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5

Thương hiệu : Z43 - Bộ Quốc Phòng

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 10P-0.5 , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi Nhà máy Z43 - Bộ Quốc Phòng ( 1 cuộn tiêu chuẩn = 1,000m hoặc có thể cắt theo số lượng yêu cầu )