Cáp điều khiển BELDEN

Cáp tín hiệu BELDEN 5100FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-14 AWG Cáp tín hiệu BELDEN 5100FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-14 AWG
Cáp tín hiệu BELDEN 5200FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-16 AWG Cáp tín hiệu BELDEN 5200FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-16 AWG
Cáp tín hiệu BELDEN 5300FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-18 AWG Cáp tín hiệu BELDEN 5300FL 0021000 Báo cháy, âm thanh 2-18 AWG
Cáp điều khiển RS485 2 pair 24AWG BELDEN 9842 Cáp điều khiển RS485 2 pair 24AWG BELDEN 9842
Cáp điều khiển RS485 1 pair 24AWG BELDEN 9841 Cáp điều khiển RS485 1 pair 24AWG BELDEN 9841
Cáp điều khiển BELDEN I2351FF01, dây cáp âm thanh, báo cháy 2x1.5 Cáp điều khiển BELDEN I2351FF01, dây cáp âm thanh, báo cháy 2x1.5
Cáp điều khiển BELDEN I2331FF01, dây cáp âm thanh, báo cháy 2x1 Cáp điều khiển BELDEN I2331FF01, dây cáp âm thanh, báo cháy 2x1
Cáp tín hiệu điều khiển RS485 2 Pair 24AWG | BELDEN 9842 Cáp tín hiệu điều khiển RS485 2 Pair 24AWG | BELDEN 9842
Cáp tín hiệu điều khiển RS485 1 Pair 24AWG | BELDEN 9841 Cáp tín hiệu điều khiển RS485 1 Pair 24AWG | BELDEN 9841
Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 12AWG, 1 Pair | BELDEN 8477 Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 12AWG, 1 Pair | BELDEN 8477
Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 14AWG, 1 Pair | BELDEN 8473 Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 14AWG, 1 Pair | BELDEN 8473
Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 16AWG, 1 Pair | BELDEN 8471 Cáp điều khiển chống nhiễu BELDEN 16AWG, 1 Pair | BELDEN 8471