Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 | SACOM

Thương hiệu : SACOM

Liên hệ: 0974.002.002

Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi SACOM

( 1 cuộn tiêu chuẩn = 1,000m hoặc có thể cắt theo số lượng yêu cầu )