Dây điện thoại

Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 (2 đôi, 2 pair, 2x2x24AWG) LSZH Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 (2 đôi, 2 pair, 2x2x24AWG) LSZH
Dây nhảy điện thoại, dây line điện thoại 4 lõi dẹt mềm Dây nhảy điện thoại, dây line điện thoại 4 lõi dẹt mềm
Dây điện thoại VINACAP 4 đôi | 4x2x0.5 | 4P-0.5 Dây điện thoại VINACAP 4 đôi | 4x2x0.5 | 4P-0.5
Dây điện thoại SINO 4 đôi | 4x2x0.5 | 4P-0.5 Dây điện thoại SINO 4 đôi | 4x2x0.5 | 4P-0.5
Dây điện thoại SACOM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại SACOM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5
Dây điện thoại VANLOCK 2 đôi | 2x2x0.4 | 2P-0.4 Dây điện thoại VANLOCK 2 đôi | 2x2x0.4 | 2P-0.4
Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5
Dây điện thoại Z43 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 | 4 lõi | JF 4x1 Dây điện thoại Z43 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 | 4 lõi | JF 4x1
Dây điện thoại SINO 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại SINO 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5