Dây điện thoại VINACAP 4 đôi | 4x2x0.5 | 4P-0.5

Thương hiệu : VINACAP

Liên hệ: 0974.002.002

Dây điện thoại VINACAP 4 đôi / 8 lõi sử dụng trong nhà, có dầu chống ẩm, có bọc bạc chống nhiễu, dài 200m/cuộn. Sản xuất bởi Công ty Viễn thông điện tử VINACAP