Dây nhảy điện thoại, dây line điện thoại 4 lõi dẹt mềm

Thương hiệu : TrendTek

Liên hệ: 0974.002.002

Dây điện thoại 2 đôi, 4 lõi dẹt mềm, sử dụng làm dây nhảy, dây line nối tín hiệu từ ổ cắm đến máy điện thoại