Dây điện thoại VANLOCK 2 đôi | 2x2x0.4 | 2P-0.4

Thương hiệu : VANLOCK

Liên hệ: 0974.002.002

Dây điện thoại Vanlock 2 đôi, 4 lõi đồng tiết diện 0,4mm (4C/2PR), có dầu chống ẩm, bọc bạc chống nhiễu, sử dụng trong nhà hoặc chôn ngầm, 200m/cuộn. Sản xuất bởi Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ