Module quang SFP 1.25Gbps, Multimode 550m, LC | OPTONE SFP-SX-MM-0205

Thương hiệu : OPTONE

Liên hệ: 0974.002.002

Module quang SFP OPTONE SFP-SX-MM-0205: 1.25Gbps, 850nm, 550m, LC, compatible with Cisco