Module quang Cisco MGBSX1 Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver

Thương hiệu : CISCO

Liên hệ: 0974.002.002

Module quang SFP Cisco MGBSX1 1000BASE-SX 850nm 500m Multimode transceiver. Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver