Module quang SFP 1.25Gbps, Singlemode 20km, LC | OPTONE SFP-LX-SM-0220

Thương hiệu : OPTONE

Liên hệ: 0974.002.002

Module quang SFP OPTONE SFP-LX-SM-0220: 1.25Gbps, 1310nm, 20km, LC,compatible with Cisco