Đế nổi AMP chữ nhật

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Đế nổi dùng cho ổ cắm mạng AMP Surface Box for US Style Faceplate, Almond