Đầu chụp hạt mạng RJ45 Boot Color | AMP Modular Plug Boot 272354-X

Thương hiệu : AMP - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

Đầu chụp hạt mạng RJ45 Boot Color | AMP Modular Plug Boot 272354-X (X=3: Red, X=5: Blue, X=6: Yellow)