Vòng đánh số dây mạng từ 0-9 | EC-2 (Cat5e), EC-3 (Cat6)

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

- Vòng đánh số dây mạng EC-2, gồm 10 hộp số từ 0 - 9, mỗi hộp số có 500 số, Sử dụng để đánh số đầu dây mạng Cat5e

- Vòng đánh số dây mạng EC-3, gồm 10 hộp số từ 0 - 9, mỗi hộp số có 350 số, Sử dụng để đánh số đầu dây mạng Cat6