Thiết bị Test mạng, Bộ test dây cáp mạng, hộp kiểm tra dây mạng CHL-468

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Thiết bị Test mạng, máy test mạng, hộp kiểm tra dây mạng CHL-468, sử dụng để kiểm tra tín hiệu đường dây mạng có thông hay không hoặc kiểm tra tín hiệu 2 đầu Hạt mạng RJ45