Tool nhấn dây mạng AMP, Dao phập mạng AMP

Thương hiệu : AMP - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

Dao phập mạng AMP (Tool nhấn dây mạng AMP), dùng để cài dây mạng vào Patch Panel, Nhân ổ cắm mạng