Hạt RJ45 | Hạt mạng AMP RJ45 | Hạt bấm đầu dây mạng RJ45 (Hàng Trung Quốc)

Thương hiệu : AMP - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

Hạt RJ45 | Hạt mạng AMP RJ45 | Hạt bấm đầu dây mạng RJ45, 1 hộp = 100 hạt