Phiến đấu dây điện thoại Krone 10 đôi | Krone LSA-Plus 10 Pair

Thương hiệu : KRONE

Liên hệ: 0974.002.002

Phiến đấu dây Krone

Phiến đấu dây Krone, phiến đấu dây loại 10 đôi. Phiến Krone sử dụng phương thức đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ, có độ tin cậy cao, mật độ đấu nối cao, thời gian đấu nối nhanh và hiệu quả kinh tế.

Phiến đấu dây thuê bao phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm