Khớp nối trơn D32, Măng sông ống D32 (E242/32)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D32, Măng sông ống D32 (E242/32)