Khớp nối trơn D16, Măng sông ống D16 (E242/16)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D16, Măng sông ống D16 (E242/16)