Khớp nối trơn D20, Măng sông ống D20 (E242/20)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D20, Măng sông ống D20 (E242/20)