Khớp nối trơn D25, Măng sông ống D25 (E242/25)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D25, Măng sông ống D25 (E242/25)