Khớp nối trơn D40, Măng sông ống D40 (E242/40)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D40, Măng sông ống D40 (E242/40)