Khớp nối trơn D50, Măng sông ống D50 (E242/50)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D50, Măng sông ống D50 (E242/50)