Khớp nối trơn D63, Măng sông ống D63 (E242/63)

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Khớp nối trơn D63, Măng sông ống D63 (E242/63)