Hộp nối dây tự chống cháy 235x235x80 (E265/53), loại hộp kín

Thương hiệu : SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Hộp nối dây tự chống cháy 235x235x80 (E265/53), loại hộp kín, mở lỗ tại hiện trường