Máng ghen luồn dây điện SINO SP 80x40 | GA80

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 80mm x 40mm - 2m

80mm x 40mm Cable Trunking - 2m/Piece