Máng ghen luồn dây điện SINO SP 30x14 | GA30

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 30mm x 14mm - 2m

30mm x 14mm Cable Trunking - 2m/Piece