Máng ghen luồn dây điện SINO SP 15x10 | GA15

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 15mm x 10mm - 2m

15mm x 10mm Cable Trunking - 2m/Piece