Máng ghen luồn dây điện SINO SP 100x40 | GA100/02

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 100mm x 40mm - 2m

100mm x 40mm Cable Trunking - 2m/Piece