Máng ghen luồn dây điện SINO SP 39x18 | GA39/01

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 39mm x 18mm - 2m

39mm x 18mm Cable Trunking - 2m/Piece