Máng ghen luồn dây điện SINO SP 24x14 | GA24

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 24mm x 14mm - 2m

24mm x 14mm Cable Trunking - 2m/Piece