Máng ghen luồn dây điện SINO SP 60x22 | GA60/01

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 60mm x 22mm - 2m

60mm x 22mm Cable Trunking - 2m/Piece