Kìm bấm hạt Rệp nối dây điện thoại, dây mạng

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002