Vòng đánh số dây điện thoại từ 0-9 | EC-1

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Vòng đánh số dây điện thoại EC1, gồm 10 hộp số từ 0 - 9, mỗi hộp số có 1000 số. Sử dụng để đánh dấu đầu dây điện thoại.