Bộ chia điện thoại, bộ chia dây line điện thoại 2 cổng RJ11

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Bộ chia điện thoại 2 cổng, bộ chia tín hiệu điện thoại, Jack chia dây điện thoại từ 1 cổng RJ11 ra 2 cổng RJ11 (tín hiệu điện thoại song song, dùng chung 1 số điện thoại)